Laktosmonohydrat

  • Lactose Monohydrate

    Laktosmonohydrat

    Laktosmonohydrat är vitt, smaklöst, kristallint pulver. Det har god kompressibilitet och blandbarhet på grund av dess fina partiklar och höga specifika ytarea. Denna produkt uppfyller kraven från USP / EP / BP / JP och CP-standard, som allmänt tillämpades på våtgranulering kan den möta olika behov på grund av dess olika partikelstorleksfördelning (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh, 200Mesh, 300Mesh).